Bedrijf gestart

In April was het zover: Mad Scripter ging van start. Na eerst veel getwijfeld te hebben, ben ik toch begonnen. En tot nu toe met plezier. Ik vertel hier binnenkort hoe ik hiertoe ben gekomen. Houdt het in de gaten!

Virtualmin & postfix – mydestination and virtual_mailbox_domains

For a client, I have been setting up a mailserver with Virtualmin and Postfix. I had everything set up correctly, so I thought. I could send and receive emails to other domains and the emails didn’t even get in the spam folder of Gmail. Then I turned back to Virtualmin and clicked on “re-check configuration” and BAM! The system was broken. I got the error

Your Postfix configuration is missing the system’s mail hostname ns from the mydestination line, which will cause mail to bounce

That was a real bummer. Lees verder

bijbelschool

Sommigen wisten het half, anderen weten van niets en weer anderen weten elk detail. Maar het is officieel: ik ga School for Harvest and Ministry doen. Althans: ik ben me aan het aanmelden. Volgende week donderdag, 27 mei, heb in een intakegesprek. Ik weet nog niet hoe dat zal lopen maar ik heb er heel veel zin in. Een precieze datum wanneer het begint weet ik ook nog niet maar het is in ieder geval begin september.

Momenteel is het financieel nogal een uitdaging. Ik vind het heel spannend hoe het allemaal gaat lopen met de wajong of eventuele andere inkomsten. Ik vertrouw op God dat Hij zal zorgen voor de dingen die ik nodig heb terwijl ik ondertussen gewoon mijn ogen openhoudt. Spannend en tegelijk verwachtingsvol…

Hoe ziet het eruit?

Een jaar bijbelschool word ingevuld met een heel aantal dingen. Zo worden er heel veel principes uit de Bijbel aangeleerd over onder andere “Wet of Genade”, “de Gemeente” en “de persoon van de Heilige Geest”. Maar ook praktische dingen als (s)preekvaardigheid.

Ik heb er heel veel zin in; ik kijk uit naar wat God gaat doen en wat Hij ook over mij persoonlijk gaat zeggen. Het zal een stevige basis leggen aan wat ik in mijn leven verder zal gaan doen.

Willen jullie bidden voor wijsheid, de juiste keuzes en stappen en dat God voorziet in de dingen die ik nodig heb op Zijn manier?

Word vervolgd… 🙂

Relatie met God

Over vergeving, rechtvaardiging en heiliging

Heb jij weleens dat gevoel dat je je afvraagt of God wel bestaat? Je weet het uit de Bijbel maar je voelt het niet zo. Je wil wel van God houden maar het lijkt wel onmogelijk… En met elk gebed dat je ten hemel schreeuwt lijkt het wel terug te kaatsen tegen een betonnen plafond!

Soms kom je van die “grote christenen” tegen die het allemaal zo goed weten. Ze hebben de perfecte relatie met hun hemelse Vader en vertellen voortdurend wat Hij in hun leven heeft gedaan. Dat irriteert je want jij wil ook zo graag. Dan is dit stuk voor jou. Ik bid dat het je zal helpen jouw Vader te ontmoeten. Lees verder

Geloven – Wat is geloven?

Volgens veel theologen staat er in Hebreeën 11:1 de definitie van geloven. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.“ [nbg ’51]

Ik wil zeker geen theologen op de tenen trappen maar ik heb wat moeite met deze manier van zien. In de praktijk vind ik het namelijk een moeilijke formulering en ik kan er niet veel mee. Daarbij heeft Jezus het er heel Lees verder

Christenen zijn anders!?

Een paar jaar geleden werkte ik bij een werkgever die een bepaald product van een partner van hem gebruikte. Ik had het idee gekregen om van dat product een Christelijke variant te gaan maken. Het verschil was voor mij duidelijk: de Christelijke grondslag en daarmee Christelijk internet als klant. Maar omdat ik had afgesproken eigen ideeën te overleggen met de werkgever, vertelde ik van mijn idee. De reactie van de werkgever was negatief: Hij discrimineerde niet en zag daarom het verschil niet. Ik mocht het niet maken. Lees verder